O mne


Stanislav Janiš sa narodil 9. 10. 1958 v Trenčíne. V roku 1983 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej škole technickej v Košiciach. V období 1995 – 1997 absolvoval štúdium na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.

V rokoch 1983-87 pracoval ako stavbyvedúci v Stavoindustrii n.p. Liptovský Mikuláš. V rokoch 1987 – 1999 pôsobil v Martinskej fakultnej nemocnici a od roku 1994 vo funkcii námestníka riaditeľa. Na tomto poste manažoval významné projekty nemocnice. Spomeňme len komplexnú rekonštrukciu jej tepelného hospodárstva, výstavbu nového onkologického centra či priekopnícke dielo výstavby kliniky nukleárnej medicíny.


V januári 1999 bol mestským zastupiteľstvom v Martine menovaný do funkcie prednostu Mestského úradu v Martine. V tejto funkcii pracoval až do 20. decembra 2002 a pod jeho vedením získal MsÚ Martin Certifikát kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a 14001 ako vôbec prvý mestský úrad v strednej a východnej Európe.

prednosta MsU Martin prednosta MsU Martin

Ing. Stanislav Janiš sa po spoločenských zmenách v roku 1989 aktívne angažoval aj v politickom živote. Bol dlhoročným členom Republikovej rady KDH, v roku 1998 sa aktívne zapojil do návratu demokratických pomerov na Slovensku v rámci Slovenskej demokratickej koalície. Povolebná situácia ho ako aj mnohých iných viedla k založeniu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. Bol jej zakladajúcim členom v Žilinskom kraji, a menovaný za regionálneho splnomocnenca. Bol aj členom celoslovenského prípravného výboru SDKÚ.

prednosta MsU Martin poslanec NRSR

V parlamentných voľbách 20. – 21. septembra 2002 bol prvý krát Stanislav Janiš zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ. Vo volebnom období 2002 – 2006 bol členom Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

V komunálnych voľbách 6.-7. decembra 2002 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Martine za mestskú časť Martin – Košúty.

V parlamentných voľbách, ktoré sa konali dňa 17. júna 2006 bol Ing. Stanislav Janiš zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ – DS druhý krát. Poslanecký klub SDKÚ – DS ho na svojom zasadnutí 3. júna 2006 zvolil za predsedu poslaneckého klubu. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR, konanej dňa 4. júna 2006 sa stal členom Výboru NR SR pre hospodársku politiku a členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

poslanec NRSR poslanec NRSR

Vo voľbách do NR SR, ktoré sa konali dňa 12. júna 2010 kandidoval Stanislav Janiš na 8. mieste na kandidátke SDKÚ-DS. Po tretí krát dostal dôveru občanov a stal sa poslancom Národnej rady SR vo volebnom období 2010 – 2014. Poslancami NR SR bol 8. júla 2010 zvolený za predsedu Výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.


Dnes šéfredaktorom portálu oEnergetike.sk
. Bývalý poslanec NR SR a predseda Výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Súčasne na voľnej nohe v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, teplárenstva a regulácie.

Ing. Stanislav Janiš je ženatý a má tri deti.