Správy

Zákony o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach sú “šité horúcou ihlou“

19-01-2012 Hospodársky výbor nerokoval o energetických zákonoch Parlamentný hospodársky výbor nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru Stanislav Janiš bol sklamaný, pretože sa malo rokovať o dôležitých energetických zákonoch, vďaka ktorým by sa mal zaviesť do slovenskej legislatívy tretí energetický liberalizačný balíček.

Parlamentný hospodársky výbor vo
štvrtok nerokoval o energetických zákonoch, vďaka ktorým by sa mal
zaviesť do slovenskej legislatívy tretí energetický liberalizačný
balíček. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda hospodárskeho výboru
Stanislav Janiš (SDKÚ-DS), výbor totiž nebol uznášaniaschopný.
Hospodársky výbor ako gestorský výbor tak nemohol zapracovať do
energetických zákonov pripomienky a nemohol k nemu pred druhým
čítaním zaujať stanovisko. “Časť poslancov sa rozhodla, že je im
kampaň prednejšia ako práca vo výbore. Veľmi ma to mrzí, lebo sme
mali spolu s prítomnou energetickou verejnosťou rokovať na odbornej
úrovni o tak dôležitých zákonoch,“ povedal Janiš. Na rokovaní
výboru chýbalo sedem poslancov z toho štyria koaliční. Podľa Janiša zákony o energetike a o regulácii v sieťových
odvetviach sú “šité horúcou ihlou“. Preto by podľa neho mali
poslanci v druhom čítaní buď zákony veľmi opraviť, alebo by ich
nemali ani schváliť. “Ministerstvo hospodárstva zákony podcenilo.
Samotné ministerstvo ku dnešnému dňu pripravilo vyše päťdesiat
pozmeňujúcich návrhov. I to svedčí o tom, ako sa tejto
problematike venovali,“ dodal Janiš s tým že zákony majú veľa
procesných chýb, ktoré by mali v praxi rôzny výklad. Šéf hospodárskeho výboru už veľmi neverí, že je ešte v silách
poslancov, aby opravili energetické zákony počas druhého čítania.
“Nerád by som sa na sklonku volebného obdobia podpísal pod niečo,
čo o pol roka môže spôsobovať problémy. Preberiem tieto zákony
ešte na našom poslaneckom klube so všetkými plusmi a mínusmi.
Nebudeme to schvaľovať pod tlakom, že to musí byť schválené
kvôli možným sankciám od EÚ. Nemusíme nič. Keď vláda aj
ministerstvo kľudne čakali rok a pol, no tak už počkáme aj
ďalší polrok,“ konštatoval Janiš. Slovensko malo zapracovať tretí balíček do marca minulého roka. Po
zavedení tretieho energetického liberalizačného balíčka by si
mali polepšiť najmä odberatelia energií. Podľa nového zákona o
energetike budú môcť napríklad odberatelia zmeniť dodávateľa
elektrickej energie alebo zemného plynu v priebehu troch týždňov a
bez poplatkov. Po prijatí návrhu energetického zákona by mal mať
odberateľ elektriny a plynu z kategórie domácnosti taktiež právo
odstúpiť od zmluvy počas takzvanej lehoty na rozmyslenie v dĺžke
siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. Novým zákonom by
sa tiež mala zaviesť nová definícia pojmu zraniteľný odberateľ
elektriny. Spotrebitelia by mali mať po implementácii energetického
balíčka právo dostať konečné vyúčtovanie do štyroch týždňov
po zmene dodávateľa, či právo na zrozumiteľné údaje o svojej
spotrebe a cene elektriny a plynu. Návrhy energetických zákonov taktiež obsahujú nový režim
možností, ako oddeliť výrobné činnosti a dodávateľské
činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej
siete. Oddelenie výroby a dodávky elektriny od prenosovej sústavy sa
bude podľa návrhu realizovať prostredníctvom modelu úplného
oddelenia vlastníctva. Oddelenie výroby a dodávky plynu od
prepravnej siete bude možné využitím troch modelov, a to úplné
oddelenie vlastníctva, vytvorenie nezávislého prevádzkovateľa
siete a zriadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete. V
oblasti plynárenstva preferuje rezort hospodárstva zriadenie
nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete ITO (Independent
Transmission Operation), čo znamená posilnené účtovné a právne
oddelenie prevádzkovateľa prepravy. Návrh zákona o regulácii v
sieťových odvetviach definuje postavenie a kompetencie Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Rady pre reguláciu. Pravidlá obsiahnuté v právnych aktoch tretieho energetického
balíčka, ktorý vznikol na pôde Európskej únie, sú zamerané
najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom, na
zlepšenie práv spotrebiteľov, či na posilnenie právomoci a
nezávislosti regulačných orgánov. Energetický balíček obsahuje
aj ustanovenia o vytvorení nezávislej inštitúcie, európskej
Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky,
ktorej hlavnou úlohou bude vytvárať rámec pre spoluprácu
regulačných orgánov členských štátov Európskej únie.

Pošli na Facebook pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

« späť

Na Facebooku