Blogujem...

Stanislav Janiš: Čoho sa bojí "transparentný" primátor Hrnčiar?

06-02-2012 Prečítal som si blog pána primátora, z ktorého som sa dozvedel, že som ako poslanec NR SR a predseda výboru spáchal smrteľný hriech, lebo som si mu dovolil napísať list.

Vo svojom blogu však nenapísal, že som ho oslovil na základe listu, ktorý v januári 2012 prišiel do NR SR na výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ale napísal to, že jedine on bol ako primátor zo strany výboru dotazovaný.
Neviem koľko listov som za rok a pol dostal, ale s určitosťou viem, že toto bol jediný, ktorým som bol informovaný, že obec, v tomto prípade mesto Martin koná v rozpore so zákonom s podozrením na klientelizmus a korupciu.

Ako vždy pán Hrnčiar takticky a musím uznať, že profesionálne zaútočí, s cieľom odtiahnuť pozornosť od podstaty veci a seba postaviť do polohy martýra, chudáka, ktorému sa všetci vyhrážajú a chcú mu zle. Pravidelne sa tak deje pred voľbami. Pred komunálnymi voľbami to boli údajné výhražné maily, najnovšie pred voľbami do NR SR to bol dokonca náboj v obálke. Keď som pozeral v TV o tom komentár nemohol som sa zbaviť dojmu, že redaktor s kameramanom čakali na sekretariáte pri kávičke na túto obálku :)

A túto istú, zatiaľ vždy osvedčenú taktiku použil aj teraz.

Ja sa ale pánovi primátorovi nevyhrážam a ani by som si ho nevšimol ak by nenapísal tento blog. Ja som ho ako poslanec a predseda výboru požiadal o stanovisko k listu, ktorý prišiel do NR SR.

Zacitujem z úvodu originálu listu, ktorý prišiel do NR SR :

„Vážený pán poslanec Stanislav Janiš,
obraciam sa na Vás ako predsedu Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ale hlavne ako na človeka z mesta Martin, kde v súčasnosti podnikáme a kde sa bohužiaľ stretávame stále častejšie s porušovaním zákonov a nezákonným konaním úradníkov mesta.
Keďže tieto protiprávne, a domnievame sa aj klientelistické a korupčné konania prebiehajú hlavne na Oddelení mestskej stavebnej správy, Útvare hlavného architekta a oddelení dopravy MsÚ sú podľa nás príslušné aj výboru ktorému predsedáte.
Úrady, ktoré sa vecne zodpovedajú primátorovi mesta Martin sú s najväčšou pravdepodobnosťou pod veľkým tlakom záujmových skupín obchodujúcich s pozemkami …“

Na základe tohto listu som požiadal pána primátora Hrnčiara o vyjadrenie sa k nemu.

„Vážený pán primátor,
Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu bol doručený list od spoločnosti ……………………. , a.s. zo dňa 14.12.2011 ( viď. príloha )
Problematika opísaná v liste sa dotýka zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, kde obec vykonáva pôsobnosť štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku.

Dovolím si Vás požiadať o stanovisko pre Výbor NR SR k predmetnému listu. “

Podobný list som zaslal aj ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, keďže toto ministerstvo zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad.

„Vážený pán minister,
Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu bol doručený list od spoločnosti …………………., a.s. zo dňa 14.12.2011 ( viď. príloha )
Problematika opísaná v liste sa dotýka zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, kde obec vykonáva pôsobnosť štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku.
Vaše ministerstvo vykonáva štátnu stavebnú správu v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, riadi a kontroluje jej výkon a zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad.
Vážený pán minister,
dovolím si Vás požiadať o stanovisko k obsahu listu.“

Odpoveďou na tento list je obsiahly blog pána primátora, v ktorom popísal všetko možné, ale ani slovom sa nedotkol podstaty listu. Podstatou listu je podozrenie na protiprávne konanie úradníkov oddelení MsÚ s domnienkou, že sa jedná o klientelistické a korupčné konania.

Poprel pán primátor vo svojom blogu, že oddelenia MsÚ konali nezákonne ? Nepoprel.
Poprel pán primátor vo svojom blogu domnienku na klientelizmus a korupciu na oddeleniach MsÚ v Martine ? Nepoprel.

A to je smutný odkaz „transparentného“ pána primátora Hrnčiara svojim voličom.

Mňa nezaujímajú spory primátora s developerom, či developermi, ja jeho developerov nepoznám, neklepem s nimi kamene, nechodím lyžovať …

Je mi ale ľúto ľudí, ktorí si v dobrej viere kúpili stavebné pozemky a nemôžu stavať.

Neviem ako si pán primátor Hrnčiar predstavuje právny štát, ale asi tak, že keď ako štatutár mesta dostane oficiálne list s podozrením na porušovanie zákona, s podozrením na korupciu a klientelizmus na oddeleniach jeho MsÚ tak ho hodí do koša.

Pán primátor sa už nevie dočkať kedy bude v NR SR. Jeho už 5-ročná celoslovenská kampaň „ANDREJ HRNČIAR“ presahuje rozmery kampane politickej strany. Politické strany si však na takúto kampaň musia brať úvery. Bilboardy od rómskych osád na východe republiky až po Maďarsko, naznačujú, že „ANDREJ HRNČIAR“ nie je osoba, ale zástupca skupiny osôb.

Už teraz však odkazuje občanom ako sa bude ako poslanec správať k tým, ktorí si dovolia sa na neho obrátiť.

Odkaz primátora Hrnčiara občanom znie : Neotravujte ma, lebo napíšem na Vás blog.

ilustračné foto: zdroj Internet

Pošli na Facebook pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


« späť

Na Facebooku